Najnowsze wydanie książki Zamknięcie roku 2014 wydawnictwa Rachunkowość

 • Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości Sprawozdania finansowe za 2014 rok w jednostkach finansów publicznych Sprawozdanie finansowe 2014 program komputerowy
   
 • Książka Leksykon księgowego 2015 Pytania i odpowiedzi Unimex

  Leksykon księgowego 2015 Pytania i odpowiedzi Unimex

  Paweł Sałdyka

  Rok 2015 Wydawnictwo Unimex
  Książka Leksykon księgowego 2015 Pytania i odpowiedzi Unimex wydawnictwa Wydawnictwo Unimex Księgarnia Ekonomiczna Leksykon napisany przez praktyka stanowi zbiór kilkuset gotowych rozwiązań sytuacji, występujących w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. Wydanie leksykonu z 2015 roku zostało poszerzone o zagadnienia dotyczące sprawozdawczości, w tym m.in. obowiązku zapewnienia poró [...]

 • Książka Unijny kodeks celny

  Unijny kodeks celny

  Kałka

  Rok 2015 Wydawnictwo Unimex
  Książka Unijny kodeks celny wydawnictwa Wydawnictwo Unimex Księgarnia Ekonomiczna Praktyczny przewodnik po nowych regulacjach europejskiego prawa celnego – 2015. UKC został przyjęty w dniu 9 października 2013, rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady i wszedł w życie z dniem 30.10.2013r. , uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Euro [...]

 • Książka Leksykon Vat

  Leksykon Vat

  Janusz Zubrzycki

  Rok 2015 Wydawnictwo Unimex
  Książka Leksykon Vat wydawnictwa Wydawnictwo Unimex Księgarnia Ekonomiczna W 2015 r. istotne zmiany w VAT dotyczą głównie określenia miejsca opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami oraz wiążących się z tym zasad rozliczeń z tytułu tych usług, w tym w ramach nowej szczególnej procedur [...]

 • Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2015

  Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2015

  Zubrzycki, Sałdyka

  Rok 2015 Wydawnictwo Unimex
  Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2015 wydawnictwa Wydawnictwo Unimex Księgarnia Ekonomiczna Książka omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują w 2015 roku. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych [...]

 • Książka Leksykon świadczeń ZUS 2015

  Leksykon świadczeń ZUS 2015

  Kosacka, Olszewski

  Rok 2015 Wydawnictwo Unimex
  Książka Leksykon świadczeń ZUS 2015 wydawnictwa Wydawnictwo Unimex Księgarnia Ekonomiczna Leksykon przeznaczony dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Z Leksykonu dowiesz się m.in.:- Jakie obowiązki ciążą [...]

 • Książka Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2015

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2015

  Styczyński

  Rok 2015 Wydawnictwo Unimex
  Książka Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2015 wydawnictwa Wydawnictwo Unimex Księgarnia Ekonomiczna Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej prowadzenie ale również doświadc [...]