Komentarz do planu kont 2014 Augustowska Oddk

 • Finanse publiczne Komentarz praktyczny Komentarz do planu kont 2014 Wydatki strukturalne Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014
   
 • Książka Kadry i płace 2014 płace

  Kadry i płace 2014

  Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Kadry i płace wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Księgarnia poleca najnowsze wydanie Kadry i płace 2014 obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrów. Nowe, dziewiąte wydanie praktycznego przewodnika przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową od zatrudnienia, popr [...]

 • Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014 płace

  Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014

  Nykiel, Mariański

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2013 wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzyst [...]

 • Książka Rozliczanie wynagrodzeń 2014 z ewidencją księgową płace

  Rozliczanie wynagrodzeń 2014 z ewidencją księgową

  Dworowska, Jacewicz

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Rozliczanie wynagrodzeń 2014 z ewidencją księgową wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Jak w 2014 roku prawidłowo naliczyć wynagrodzenia, rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym? W jednej książce znajdziesz wszelkie niezbędne wskazówki i nowości w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych na 2014 rok. Połączenie zagadnień prawa pracy, przepisów podatkowych i prawa ubezpie [...]

 • Książka Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją płace

  Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją

  Mroczkowska Renata

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Regulamin używania pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej z ewidencją przebiegu pojazdu i wzorcową dokumentacją wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tych [...]

 • Książka Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF płace

  Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF

  Seredyński, Szaruga

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Plan kont z komentarzem 2014 według ustawy o rachunkowości i MSSF wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, [...]