Komentarz do planu kont 2014 Augustowska Oddk

 • Finanse publiczne Komentarz praktyczny Komentarz do planu kont 2014 Wydatki strukturalne Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014
   
 • Książka Dokumentacja pracownicza 2014 wzory z komentarzem płace

  Dokumentacja pracownicza 2014 wzory z komentarzem

  Mroczkowska, Potocka

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Dokumentacja pracownicza 2013 wzory z komentarzem wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Najnowsze wydanie Oddk autorstwa Mroczkowskeij i Potockiej na 2014 rok.W ksiązce znajduje sie ponad 260 wzorów do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy. Od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pism proc [...]

 • Książka Wynagrodzenia 2014 pracowników samorządowych płace

  Wynagrodzenia 2014 pracowników samorządowych

  Jacewicz

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Wynagrodzenia 2013 pracowników samorządowych wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Jacewicz Agnieszka w książce wydawnictwa Oddk przedstawia porady dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne zasady wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, w tym:- szczegółowy komentarz do przepisów,- szereg przykładów opartych na rz [...]

 • Książka Rozliczanie wynagrodzeń 2014 z ewidencją księgową płace

  Rozliczanie wynagrodzeń 2014 z ewidencją księgową

  Dworowska, Jacewicz

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Rozliczanie wynagrodzeń 2014 z ewidencją księgową wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Jak w 2014 roku prawidłowo naliczyć wynagrodzenia, rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym? W jednej książce znajdziesz wszelkie niezbędne wskazówki i nowości w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych na 2014 rok. Połączenie zagadnień prawa pracy, przepisów podatkowych i prawa ubezpie [...]

 • Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014 płace

  Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014

  Nykiel, Mariański

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2013 wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, dołączając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z niekorzyst [...]

 • Książka BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją otwartą) płace

  BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją otwartą)

  Halina Wojciechowska-Piskorska

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka BHP w magazynach specjalistycznych (z licencją otwartą) wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Stosując niebezpieczną substancję należy unikać nadmiernego jej gromadzenia w nieprzystosowanym do tego miejscu. Na danym stanowisku pracy powinna znajdować się tylko taka jej ilość, która potrzebna jest do zaplanowanych na dany dzień czynności. Większa ilość materiałów niebezpieczn [...]