Komentarz do planu kont 2014 Augustowska Oddk

 • Finanse publiczne Komentarz praktyczny Komentarz do planu kont 2014 Wydatki strukturalne Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014
   
 • Książka Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami płace

  Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami

  Dudziński Zdzisław

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją gospodarki opakowaniami wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Ksiażka uwzględnia przepisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 888), która jest podstawowym aktem prawnym regulującym kompleksowo tę problematykę. Książka zawiera liczne tabele, rysunki i wzory ułatwia [...]

 • Książka Dokumentacja pracownicza 2014 płace

  Dokumentacja pracownicza 2014

  Mroczkowska, Potocka-Szmoń

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Dokumentacja pracownicza 2014 wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Książka z kompletem wzorów pełnej dokumentacji kadrowej: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy: od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych części akt osobowych oraz pi [...]

 • Książka Wynagrodzenia 2014 pracowników samorządowych płace

  Wynagrodzenia 2014 pracowników samorządowych

  Jacewicz

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Wynagrodzenia 2013 pracowników samorządowych wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Jacewicz Agnieszka w książce wydawnictwa Oddk przedstawia porady dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne zasady wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, w tym:- szczegółowy komentarz do przepisów,- szereg przykładów opartych na rz [...]

 • Książka Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – wibracje (z licencją otwartą) płace

  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – wibracje (z licencją otwartą)

  Rączkowski

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – wibracje (z licencją otwartą) wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Wibracje są to drgania lub wstrząsy danego obiektu – np. maszyny bądź podłoża, charakteryzujące się niską amplitudą oraz częstotliwością rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu herców. Są one przekazywane na człowieka w wyniku bezpośredniego kontaktu części ciała z drgającym prz [...]

 • Książka Bezpieczna praca w magazynie obowiązki pracodawcy i pracownika (z licencją zamkniętą) płace

  Bezpieczna praca w magazynie obowiązki pracodawcy i pracownika (z licencją zamkniętą)

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Bezpieczna praca w magazynie obowiązki pracodawcy i pracownika (z licencją zamkniętą) wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Wiele jest źródeł zagrożeń zdrowia i życia pracowników magazynu - ciężar i duże gabaryty składowanych materiałów, ruch pojazdów i urządzeń, wysokość regałów, niebezpieczne właściwości składowanych materiałów, a także ludzkie słabości: niedbałość, odrzut wyobraźni, z [...]