Komentarz do planu kont 2014 Augustowska Oddk

 • Finanse publiczne Komentarz praktyczny Komentarz do planu kont 2014 Wydatki strukturalne Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014
   
 • Książka Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej płace

  Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Ewidencja przebiegu pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów działalności gospodarczej wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują zmiany w ustawie o VAT umożliwiające podatnikom pełne (100%) odliczenie podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Warunkiem odliczenia jest wykorzystywanie tych [...]

 • Książka Wynagrodzenia nauczycieli 2014 płace

  Wynagrodzenia nauczycieli 2014

  Jacewicz, Klimek

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Wynagrodzenia nauczycieli 2014 wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna naliczanie i dokumentowanie – rozliczenia podatkowe i ZUS – ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa (z suplementem elektronicznym). Publikacja prezentuje dokładną charakterystykę poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli, zasady ich opodatkowania podatkiem dochodowym, zasa [...]

 • Książka Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia płace

  Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia

  Mroczkowska

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Książka to ponad 150 wzorów z komentarzem (umów, wniosków, oświadczeń, procedur, regulaminów) do bezpośredniego wykorzystania na wszystkich etapach świadczenia pracy przez pracownika w samorządzie, w tym:\r\n- nabór,- służba przygotowawcza,- nawiązanie stosunku pracy,- dokumentacja prze [...]

 • Książka Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym) płace

  Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)

  Wyrzykowska Anna

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Faktura VAT wzorcowa instrukcja z dokumentacją (z suplementem elektronicznym) wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Gotowy wzorzec instrukcji fakturowania przygotowany z uwzględnieniem szeregu nader istotnych przemian wiążących od 1 stycznia 2014 roku. Instrukcja pomoże w ustaleniu jednolitych zasad fakturowania sprzedaży w firmie także odpowiadających im procedur postępowania w zakresie: wystawiania f [...]

 • Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014 płace

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014

  Majdrowicz-Dmitrzak, Frąckowiak

  Rok 2014 Wydawnictwo ODDK
  Książka Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2014 wydawnictwa Wydawnictwo ODDK Księgarnia Ekonomiczna Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. (rozporządzenie MF z dnia 3 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1486 oraz rozporządzenie MF z dnia 4 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r [...]